Jak probíhá den kouče?

Na co se mě lidé často ptají?

Setkávám se s tím, že se mě lidé ptají na to, co jako kouč se svými klienty řeším. A když jsem si v pátek večer povídala s mými holčičkami o tom, jaký jsme měly den, uvědomila jsem si, že můj den byl s klienty hodně rozmanitý, a to nejen na témata, která jsem s nimi probírala.

Vzhledem k tomu, že koučuji i v angličtině, tak mám možnost koučovat lidi z různých zemí světa, což mi zaručuje úžasnou rozmanitost, kterou miluji. Setkávám se se zajímavými příběhy a kulturami jiných zemí.

Jak tedy probíhá den kouče?

Před koučinkem si vždy čtu přípravu, kterou mi klient dopředu posílá, čtu si poznámky z minulých sezení a nalaďuji se na klienta.

Většinu klientů koučuji přes Skype a naším sezením říkám „cally“ z anglického slova calls.

První Skype call jsem měla s Angličankou žijící v Anglii a probíraly jsme její bývalý vztah, zlomené srdce, uzavření minulého vztahu, uzdravování srdce a otevření možnosti pro nový vztah.

Další Skype call jsem měla s Angličankou narozenou v Pákistánu, žijící v Anglii, která se bude stěhovat do Argentiny. Tématem byla spiritualita, napojení se na vlastní intuici, uvědomování si, jak naše slova vytváří naši realitu. A co nám spojení s naší duší může přinést do života.

Potom jsem měla Skype call s Češkou žijící v Německu, se kterou jsme probíraly v rámci programu Mastery in Living její omezení a bloky. A jaký vliv mají její vnitřní přesvědčení na její život. Jeden z bloků jsem jí pomohla zpracovat a tím se jí otevřela nová možnost, jak sebe vnímat. Což jí přineslo velkou úlevu a nadšení.

Další Skype call jsem měla se Španělkou žijící ve Švýcarsku, se kterou jsme probíraly leadership, strukturu, nastavení a integraci.

Pak jsem měla Skype call v rámci programu Mastery in Living s Češkou žijící kousek od Brna, se kterou jsme pracovaly na jejím sebevědomí, strachem z autentického vyjadřování, objevily jsme bloky, které ji brzdí v komunikaci s druhými. Otevřely se jí nové možnosti, kdo může být v komunikaci a jak vyjádřit své pocity a potřeby.

A poslední Skype call mého dne byl se ženou narozenou a žijící v Libanonu.  Náš koučink v rámci programu Mastery in Living byl zaměřený na odhalení jejího talentu, a na to, jak svůj talent může využít ve svém pracovním i soukromém životě. Otevřelo jí to nové možnosti ve vnímání sebe a uplatnění svého potenciálu v životě.

Na konci dne jsem se cítila nabitá energií. Posun, růst a transformace mých klientek a klientů je zřejmá.

Moje práce je má vášeň, která mi dává smysl.

Pomáhání ostatním na jejich životní cestě je součástí mé životní vize. A také mít rovnováhu a harmonii ve vlastní rodině, kdy stále větší část svých dnů věnuji dětem. Mezi „cally“ jsem kojila mé 4 měsíční miminko, které hlídá můj manžel, když já pracuji.