VĚDOMÝ VZTAH

Zažíváte opakovaná zklamání v lásce, nedaří se vám najít partnera, ztrácíte naději na láskyplný vztah a založení rodiny? Máte strach, že propásnete šanci na lásku a zůstanete sami? Pojďme společně najít řešení díky navázání vědomého vztahu.

Vědomý vztah je šťastný a zdravý vztah, ve kterém jsou oba lidé schopni jasně vyjádřit své pocity a potřeby a ve kterém se oba cítí bezpečně a oba ví, že se jejich partner o ně zajímá a pečuje, jak je to jen možné.

Jsou to vztahy, kde lidé mohou svobodně říkat, jak se skutečně cítí a co skutečně potřebují a co si skutečně myslí. Mají spolu ve vztahu vysoký stupeň transparentnosti a je pro ně bezpečné být transparentní.

Popisujeme šťastnou zdravou lásku jako vztah, který má velmi jasná očekávání a dohody. Tam, kde jsou zdravé, ale flexibilní hranice. Hranice jsou ve vztahu důležité, ale musí být flexibilní s možností změny. Jsou zdravé, reagují na současné potřeby každého partnera. Je tu spousta respektu a jeden si váží druhého.

Je potřeba respektovat a ctít odlišnosti druhé partnera. Každý z partnerů může vyjádřit svůj odlišný názor s tím, že mu druhý naslouchá a respektuje rozdílný názor. V tomto vztahu je základem pocit důvěry jeden k druhému a jejich záměrům.

Vědomý vztah je 3měsíční individuální koučovací program, kde si během 10 sezení projdeme proces, který vytvořila uznávaná manželská a rodinná terapeutka Katherine Woodward Thomas.

Naše setkání mohou probíhat online přes ZOOM, Skype, WhatsApp nebo individuálně v Brně.

 

"Vaše minulost nedefinuje vaši budoucnost v partnerském vztahu – vy ano."

Katherine Woodward Thomas

 

Vím, že se teď můžete cítit zklamaní, odrazení, frustrovaní a možná i trochu zmatení z toho, proč zrovna pro vás je tak těžké mít láskyplný a zdravý vztah, proč zrovna vy máte potíže najít si toho pravého. Možná se už teď začínáte tajně obávat, že tento stav je váš osud a buď budete stále sami nebo s partnerem, se kterým necítíte podporu, svobodu bytí, klid na duši, bezpodmínečnou lásku, sebevyjádření a sebenaplnění.

Hledáte nebo si chcete přivolat toho jediného / tu jedinou?

Mnoho lidí říká, že hledá nového partnera. Když vyměníte slovo hledat za slovo přivolat, tak se vám otevře nový svět možností.

Chci si do svého života přivolat toho jediného partnera, abychom společně měli láskyplný, zdravý a vědomý vztah.

Vnímáte ten rozdíl, když tato slova vyslovíte nahlas, než když říkáte: „Stále hledám, ale mám pocit, že normální muži/ženy neexistují“?

Když píši o přivolání si partnera, tak nemyslím doslovné volání, ale mám na mysli mnohem silnější přivolání. Jde o volání na základě toho, kdo jste skutečně sami pro sebe a ostatní. Dokud nezměníte to, jak se vám daná situace jeví, tak stále budete mít to, co nechcete. Čemu se bráníte, to přetrvává!

Které přesvědčení je vám povědomé?

 • Ostatní mají více štěstí v lásce než já.
 • Muži mě vždy opouštějí, protože chtějí raději potvory.
 • Ženy, do kterých se zamiluji, nemají o mě zájem.
 • Co bych ve vztahu mohl chtít víc, ostatní to mají mnohem horší.
 • Všechny dobří chlapy už jsou zadaní.

Uznávaná New York Times bestseller autorka knihy a tvůrce programu Calling in „The One“ Katherine Woodward Thomas prostřednictvím svých osobních zkušeností a prožitků sestavila proces, jak si přivolat toho jediného do svého života.

Pomůžu vám objevit pro sebe tuto celou metodu a zjistit, proč miliony lidí po celém světě doporučují Katherine její knihy a transformační programy. Proč její práci doporučují New York Times, The Los Angeles Times, The Washington Post, The London Times, Time Magazine, The Wall Street Journal, People magazine, Women’s Health a mnoho dalších medií po celém světě.

Váš boj při hledání partnera není vaše chyba, je to jen něco, co máte možnost změnit.

Téměř všichni lidé, s nimiž jsem pracovala na transformaci jejich partnerského života, zpočátku viděli své selhání ve vztahu s partnerem jako něco, nad čím nemají žádnou kontrolu.

Jakmile se naučili identifikovat a přepsat vše, co se s nimi dělo vnitřně – jejich přesvědčení, myšlenky, emoce, vnitřní tělesné pocity, bariéry a bloky, které měli o jejich partnerství, byli ohromeni, jak rychle a dramaticky se přeměnil jejich partnerský vztah.

Vše, co si teď myslíte o tom, proč nemůžete mít láskyplný a zdravý vztah s tím jediným partnerem, je jen váš příběh, kterému jste uvěřili a který vás ovládá. Společně přepíšeme vaší budoucnost, abyste mohli žít život, který milujte, společně s tím jediným partnerem. Objevíte pro sebe, jak si do svého života přivolat muže/ženu, která bude na stejné úrovni vaše způsobu bytí a způsobu jednání.

7 krokový proces, jak si přivolat toho jediného partnera

První krok: Příprava na lásku

Velmi často věříme, že naše osobní muka jsou jen naše, ale zapomínáme, že jsme součástí rozsáhlého kolektivu, kde většinu našeho zájmu sdílíme v nějaké formě s mnoha lidmi. V tomto prvním týdnu:

 • Společně budeme zkoumat dopad kultury prostředí kolem vás na vaši schopnost vytvářet láskyplné a smysluplné vztahy.
 • Připravíte se na možnost otevřít své srdce na zcela novou úroveň. Přezkoumáme a rozšíříme vaši schopnost zdravé vzájemné závislosti.
 • Zaměříme pozornost na představu vaší vize láskyplného vztahu, abychom ukotvili a vytvořili váš nově vytvořený život z vytvořené budoucnosti, ve které jste s tím jediným/jedinou.
 • Začnete dělat konkrétní akce, které podpoří a budou v souladu s vašim budoucím láskyplným a smysluplným vztahem s tím jediným/jedinou.

Druhý krok: Ukončení minulosti

Vyhrneme si rukávy a dostaneme se do hluboké práce. V dvoutýdenním intervalu budeme aktualizovat vaše vnímání lásky pomocí procesu identifikace a uvolnění všeho, co jí stojí v cestě.

 • Čeká vás náročný úkol, abyste podstoupili nezbytnou ztrátu těch věcí, které znemožňují rozvoj vnímání lásky ve vašich životech.
 • Budeme zkoumat přísady pravého odpuštění za účelem dokončení a uvolnění minulosti.
 • Budeme zkoumat toxické vazby, které omezují vaši schopnost mít zdravější láskyplné vztahy.
 • Uvolníme vnitřní přesvědčení a vzorce chování, které vám již neslouží.
 • Předefinujeme a přepíšeme, kdo jste ve vztahu k vašim zraněním, které jste utrpěli, abyste se mohli otevřít vnímání lásky.

Třetí krok: Léčení starých vnitřních zranění

 • Prozkoumáme dopad prožitků z raného dětství na vaše současné intimní vztahy.
 • Objevíme a rozebereme nejhlubší přesvědčení, která o sobě máte a která ovlivňují vaši schopnost vytvářet dlouhodobé milostné vztahy.
 • Budeme se zabývat oblastmi, v nichž vám něco schází, a hledat alternativní způsoby, jak ukojit instinktivní hlad srdce.
 • Vezmeme si zpět ty části sebe sama, které jsme dříve zavrhli, abychom přijali sami sebe ve své celistvosti jako silnou a samostatnou bytost.
 • Období intenzivního sebezkoumání uzavřeme rituálem propuštění, který odstraní vše, co nám stojí v cestě k naplněné lásce.

Čtvrtý krok: Stanete se magnetem na vaší cestě k lásce

 • Začneme tím, že si vytvoříme vizi bohatě uskutečněné lásky.
 • Stanovíme si silný a mocný záměr projevovat v životě lásku.
 • Tím, že si uvědomíme svůj smysl v životě, si ujasníme, co hledáme u partnera.
 • Naučíme se používat intuici, která nám umožňuje činit dobrá a moudrá rozhodnutí při utváření zdravých vztahů.
 • Podíváme se na to, jak je v rámci přípravy na lásku jednou z naprosto zásadních věcí nastavení osobní integrity.

Pátý krok: Probuzení k sebelásce

 • Začneme se zabývat potřebou učinit ten nejdůležitější závazek vůči sobě ještě předtím, než se zavážeme někomu dalšímu.
 • Zpochybníme své přesvědčení, že sobectví je vždycky špatné, zvýšíme svou způsobilost dávat sami sobě to, co potřebujeme, jako základ schopnosti dávat druhým.
 • Prozkoumáme svou schopnost přijímat lásku, kterou nám dávají druzí.
 • Podíváme se na vztah k vlastnímu tělu a sexualitě.
 • Budeme hledat způsoby, jak navázat sami se sebou emocionálně intimní vztah, a na tomto základě rozvíjet intimitu s dalším člověkem.

Šestý krok: Aktivace k naplnění vize vaší lásky a partnerství

 • Budeme nadále rozvíjet schopnost dávat a přijímat lásku a trénovat velkorysost vůči lidem, které obviňujeme nebo odsuzujeme.
 • Budeme zkoumat klíčové prvky, které tvoří šťastný život.
 • Postavíme se starým strachům, které brání lásce, aby se zakořenila v našem životě.
 • Budeme procvičovat převzetí plné odpovědnosti za kvalitu svých vztahů.
 • Budeme zkoumat současné komunikační vzorce a zaměříme se přitom na rozvíjení schopnosti vytvářet smysluplnější spojení s druhými.

Sedmý krok: Přijímání lásky do vašeho života

 • Prozkoumáme kvalitu kouzelného života a zjistíme, jak si k sobě bez úsilí přitahovat zázračné prožitky.
 • Umožníme silám lásky, aby nás stále více prostupovaly i v běžných činnostech každodenního života.
 • Začneme proměňovat život zaměřený na „mě“ na život zaměřený na „my“.
 • Soustředíme se na vděčnost jako na nejlepší způsob, jak si do života přivolat vše dobré a krásné.
 • Odvážně a neohroženě podstoupíme riziko, abychom vytvořili více příležitostí pro lásku.
 • Najdeme svůj střed a ukotvíme se ve vizi naplněné lásky v životě.

Reference

Vždy si vzpomenu, jak jste říkala, že až si příště zavoláme, třeba už budu mít nový vztah a abych nezapomněla na sebe a vyjádření toho, co je pro mě důležité. Dle mého na sebe zatím myslím, ale někdy se musím zastavit a uvědomit si, že partner je "nějaký" a já zase "nějaká". I po těch letech bez řekněme řádného partnerského vztahů mám někdy tendenci sklouzávat do těch naučených stereotypů...klasické, že? 🙂 Kdybych věděla, jak přesně se naplní můj záměr, byla bych více detailní.
Martina
Roky jsem bojovala s představami společnosti a rodiny o tom, jaká bych měla být a jak se chová hodná dívka. A jaké představy mají muži, o tom, co znamená být dobrá partnerka. Hluboko uvnitř sebe jsem cítila, co chci a kdo chci být. To jsem však roky potlačovala. Proto jsem nikdy nedokázala být ve vztazích sama sebou a být tam „na plno“. Což prohlubovalo osamělost, kterou jsem v sobě tak moc cítila. Eva mi pomohla toto vše změnit. Ve chvíli, kdy jsem se vzdala snahy být verzí toho, co jsem si myslela, že po mě muži chtějí, a vzdala se jakýchkoli pravidel, kým bych měla nebo neměla být, přivolala si do života úžasného muže, svého současného manžela. Bylo to poprvé, co jsem si skutečně dovolila se naplno ukázat a jen tak s někým být. A ačkoliv pocit osamělosti už neprožívám tak často, neznamená to, že tu nejsou chvíle, kdy se znovu objevuje. Vím však, co s tím mohu dělat.
Ayelet H.
- Evin styl koučování a její mentorink je šitý na míru, je efektivní, starostlivý a jednoduše řečeno: neuvěřitelný. Skutečně naslouchá a slyší za vašimi slovy i to, co neříkáte, čerpá z vašich životních zkušeností a pomáhá vám naslouchat sama sobě a slyšet, co ve vašem těle, mysli a duši potřebuje uzdravení. A pak… pak vás Eva povede na této cestě zpracování, integrace, přijetí až do chvíle, kdy dojde k vašemu skutečnému uzdravení. Měla jsem s ní tolik skutečně silných objevů, které změnily můj život. Pokud chcete své průlomy a změny života, po kterých tak toužíte, zavolejte Evě. Ale pozor, je opravdu mocná, takže buďte připraveni na skutečnou práci a skutečnou změnu.
Margaret B.
V kurzu jsem objevila a odstranila spoustu limitujících přesvědčení. Eva mi dodala odvahu znovu jít na rande. Po 10 letech od rozvodu, jsem si udělala krásné fotky a přihlásila se na seznamku. Eva mi pomohla transformovat mé staré nastavení a vzorce v lásce. Měla jsem pár nezdařených schůzek, ale to mě nezastavilo, protože už jsem věděla, že se nespokojím s málem. Uvědomila jsem si, že jsem dostatečná pro opravdovou lásku a začala jsem to v hloubi své duše i cítit. To úplně změnilo, kdo se mi na seznamce začal zobrazovat a kdo mě oslovil. Vše bylo najednou jinak. A já se cítila opravdu chtěná a vše najednou začalo až magicky plynout. Můj úžasný muž je tu vždy pro mě, chce mě takovou, jaká jsem. I moje děti jsou nadšené, že jsem si do života přivolala muže, se kterým to vše jde tak v pohodě.
Mwara45 let

Přidejte se do Facebookové skupiny: Jak si přivolat muže svých snů. Jde o uzavřenou skupinu jen pro ženy, kde najdete inspiraci na cestě k sebelásce a vysněnému vztahu.

Nezaleží na tom, jaké máte přetrvávající bolestné zkušenosti a přesvědčení ohledně partnerského vztahu. Každý z nás má možnost mít zdravý, láskyplný a šťastný partnerský vztah. Je to jednodušší, než si myslíte.

Pomůžu vám vytvořit si šťastný a zdravý partnerský vztah.

Objednejte si vstupní konzultaci: 

https://evolucevztahu.cz/konzultace

Těším se na vás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.