MISTROVSTVÍ ŽIVOTA
Mastery In Living

Program Mastery In Living - Live The Live You Love - Jak být sám(a) sebou za každé situace bez ohledu na okolnosti se skládá ze 3 částí: DISCOVERY, CREATION, LIVE.

Každá část trvá 10 týdnů a je nutné je absolvovat tak, jak byly vytvořeny. Jedině tak vám mohu dát příslib výsledku celého programu.

Live The Life You Love

 

Jak být sám(a) sebou za každé situace bez ohledu na okolnosti

30 TÝDNŮ OSOBNÍ TRANSFORMACE

Tento program vám umožní podívat se na sebe jako na lidskou bytost a uvědomit si:

 • Jaké máte omezující postoje a přesvědčení.
 • Jak přistupovat k životu bez strachu z chyb a omezení.
 • Jak láskyplně vyjadřovat svůj názor a objevit to, co vás baví a naplňuje.
 • Jak dělat rozhodnutí, které nebudou kompromitovat vás, vaše tělo, zdraví a štěstí.
 • Jak se vypořádat s minulostí a s jejím vlivem na vaše pocity, nálady a způsob jednání.
 • Jaký je váš slepý úhel pohledu, který vám brání v úspěchu naplňovat vaší vizi budoucnosti.

Doslova si „vyklidíte vaši skříň“, a poté začnete tvořit „nový šatník“. Objevíte pro sebe:

 • Jak si dát do pořádku vše, co se s vámi děje vnitřně (myšlenky, vzpomínky, pocity, emoce, vnitřní tělesné pocity).
 • Jak porozumět vašim vzorcům bytí a jednání a vytvořit si nové funkční vzorce, které vám dají svobodu bytí a svobodu jednání.
 • Svou ženskost / mužnost pro fungující, láskyplný, vášnivý a všeobsahující partnerský vztah, ve kterém vám je partner a vy jemu pevným bodem vesmíru, o který se můžete opřít a dokázat vše, o čem jen sníte.
 • Jak dosahovat doposud nepředstavitelné produktivity ve všech oblastech vašeho života.

Otázky a odpovědi na vaše dotazy před kurzem:

Pro koho je tento program určený?

Program Mastery in living - Live the life you love - Jak být sám(a) sebou za každé situace bez ohledu na okolnosti je určený pro muže i ženy, kteří chtějí poznat sami sebe, svá omezení a přesvědčení, které je limitují být sami sebou. Pro lidi, kteří chtějí aktivně přistupovat ke svému životu bez strachu z chyb a svých představ o tom, že jsou nedostateční, nepřijatelní nebo neschopní. Pro lidi, kteří chtějí umět jasně a láskyplně vyjádřit svůj názor a nalézt to, co je naplňuje a baví. Hlavně je tento program pro lidi, kteří nechtějí být jen diváci v hledišti, kteří toho hodně vědí a hodně četli, ale kteří chtějí jít do akce a být hráči na hřišti. Bytosti, které chtějí projít osobní transformací toho, kdo jsou sami pro sebe a ostatní, aby získali svobodu bytí a svobodu jednání. Pro lidi, kteří chtějí být sami sebou za každé situace, bez ohledu na okolnosti. Jinými slovy je tento program pro lidi, kteří chtějí být mistry svého života a toto mistrovství efektivně uplatňovat jako své přirozený sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

V jakých oblastech života mi tento program pomůže?

Být mistrem svého života a žít život, který milujete si vyžaduje být mistrem v každé části svého života, proto vám tento program nabízí možnost pro sebe objevit univerzální vzorce (jakási rozlišení), které lze aplikovat do každé oblasti vašeho života. To znamená, že budete-li tato rozlišení (distinctions) implementovat do svého života tak, jak byla vytvořena, pomohou vám udělat rozdíl ve svém v životě na všech jeho úrovních – zdraví, vztahy, práce, povolání, vzdělávání, hudba, umění, projekty, sport, děti, koníčky…

Mohu kurz absolvovat bez vašeho vedení (koučinku / mentoringu)?

Jsem přesvědčená, že bez koučinku a odborného vedení nemůžete dosáhnout transformace toho, kdo skutečně jste a dosáhnout mistrovství ve svém životě (Ještě jsem nepotkala člověka, který by se stal mistrem světa bez kouče a odborného vedení). Aby byl pro vás celý program funkční, je nutné ho absolvovat a implementovat tak, jak byl vytvořený. Abyste dosáhli transformace toho, kdo jste a začali žít život, který milujete, je nutné začít celý program používat přesně tak, jak byl vytvořený. Jinými slovy, program byl vytvořený tak, abyste každý týden absolvovali samostudium, četli texty, vypracovali pracovní sešity a následně absolvovali transformační koučink / mentoring s prvky kognitivní terapie. Jedině tak můžete prožít průlom ve vašem způsobu bytí a jednání - být sám(a) sebou za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Pomůže mi program s mým zdravotním stavem?

Většina našich nemocí začíná v hlavě a každý příběh má řešení. Bylo již vědecky prokázáno, že jen 5% nemocí jsou genetického původu, ostatní nemoci a zdravotní problémy patří k těm, které si přivodíme sami buď chybou v životosprávě nebo svým nastavením mysli (psychosomaticky). Program Mastery in living - Live The Life You Love je sestaven tak, aby vám poskytl přístup k mistrovství v žití a objevili jste pro sebe, co se s vámi děje vnitřně za každé situace bez ohledu na okolnosti. Pomocí programu dokážete nahlížet na sebe jako celistvou bytost, rehabilitovat a revitalizovat vaše mentální vzorce vztahující se k vám a ke světu ve vzájemné souhře, podpoře a respektování ozdravných procesů. Nebudete objevitelé nové země, ale získáte nový pohled na váš způsob bytí a jednání. Mistra svého života od ostatních odlišuje jen jiný pohled na svět a sám sebe jako na bytost schopnou sebeuzdravení. Má to však jeden háček: Můžu vám pomoct, jen pokud jste připraveni transformovat váš život.

Pomůže mi program najít muže / ženu svých snů?

Většina z nás žije život, ve kterém máme oblasti toho, co nevíme, že nevíme. Tyto oblasti nás limitují v tom, co můžeme mít, protože o nich nevíme, že je nevíme, proto je ve svém životě nemáme. Program vám dá svobodu bytí a jednání ve všech úrovních vašeho života. Stanete se sami sebou za každé situace bez ohledu na okolnosti, což znamená, že budete dosahovat doposud nepředstavitelné produktivity všude tam, kde se vám nedařilo. Jinými slovy, získáte přístup k bytí, kterým si vytvoříte a začnete žít život, jenž budete milovat s partnerem svých snů. Kontext vašeho vnímání partnerského života a partnera snů je rozhodující. V programu si tyto defaultní kontexty objevíte a vytvoříme nové možnosti vašeho způsobu bytí a jednání – nový vytvořený kontext.

Jak vypadá investice do sebe?

 • 9 měsíců osobního transformačního závazku.
 • 3 hodiny týdně ve svém kalendáři.
 • 30 hodin práce na pracovních sešitech.
 • 30 hodin osobního koučinku.
 • 270 vypracovaných cvičení na náladu.
 • Každodenní email komunikace s koučem.
 • Ochota konfrontovat svůj úhel pohledu na život.

Nevíte, jestli je program pro vás a potřebujete více informací?

První úroveň mistrovství života

DISCOVERY


V první části programu s názvem DISCOVERY, která trvá 10 týdnů, pro sebe objevíte co odlišuje mistry svého života od běžného způsobu bytí a jednání. Získáte pro sebe možnost v jakékoliv situaci bez ohledu na okolnosti vidět svět očima člověka, který má svobodu bytí a svobodu jednání. Člověka, který dokáže být sám sebou.

Váš způsob bytí je vše, co se právě teď s vámi děje vnitřně.
Kontext funguje jako kognitivní čočka, která tvaruje a zabarvuje význam čehokoli, co řešíte.
To, jak se vám situace jeví, je ovlivněno také jazykem, který používáte. Jak o věcech mluvíte a…
Vaše přirozené sebevyjádření je prakticky neomezené ve svobodě vašeho bytí a jednání...
Je na čase objevit, jakou chcete mít budoucnost a kdo budete ve vašem životě.
Jste zodpovědný za zkušenost (prožitek), kterou díky vašemu jazyku musí druzí lidé prožívat!
Integrita člověka je záležitostí vašeho slova – nic více, nic méně.
Být autentický znamená, že jednáte v souladu s tím, kdo se rozhodnete být sami pro sebe.
Váš přirozený talent odhaluje vaše schopnosti, silné a slabé stránky a také váš styl komunikace a chování.
Podíváte-li se autenticky na svůj způsob bytí a způsob jednání jako člověk, který si vytváří svůj život...

Objednejte si vstupní konzultaci:

                        https://evolucevztahu.cz/konzultace

Nejste si jistí tím, zda tento program je pro vás a jestli investovat čas a peníze to transformace svého života? Pošlete mi na sebe kontakt a dohodneme se na konzultaci. 

Odesláním formuláře souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami.

Druhá úroveň mistrovství života

CREATION


Ve druhé části programu s názvem CREATION, která trvá také 10 týdnů, pro sebe objevíte, jak mistr svého života vytváří život, který miluje, aby mohl být sám sebou za každé situace bez ohledu na okolnosti. Již v průběhu této části programu začnete vidět, jak se vám svět jeví přes novou pojmovou mřížku a získáváte svobodu bytí a svobodu jednání ve vytváření nové budoucnosti svých snů. Do druhé úrovně nelze vstoupit bez absolvování první úrovně.

 

Vytvořením vlastního projektu, se budete schopni plně zapojit do toho, co je prezentováno.
Vaše identita je jako brnění, které vám pomohlo dosáhnout všech současných úspěchů, ale...
Lidé touží vypadat dobře a vyhýbají se tomu, aby vypadali špatně, nakonec je tato snaha stojí dobré…
Chcete-li v životě dosáhnout lepších vztahů, vyšší produktivity, spokojenosti či svobody, bude potřeba...
Myslíte si, že jednáte na základě toho, co chcete, ale ve skutečnosti jednáte na základě toho, co…
Existuje neviditelné závoje, které nám zahalují doposud neobjevené možnosti našeho způsobu jednání.
Růstové nastavení mysli vychází z přesvědčení, že své vlastnosti můžete vlastním úsilím kultivovat.
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty vyvolává v člověku dojem, že je nešťastný.
Je velmi důležité a zásadní si uvědomit, že „kdo víte, že jste“, není, kdo jste.
Vaše jednání je jediná možnost, jak můžete ovlivnit váš život.

Objednejte si vstupní konzultaci:

                    https://evolucevztahu.cz/konzultace

Nejste si jistí tím, zda tento program je pro vás a jestli investovat čas a peníze to transformace svého života? Pošlete mi na sebe kontakt a dohodneme se na konzultaci. 

Odesláním formuláře souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami.

Třetí úroveň mistrovství života

LIVE


Ve třetí části programu s názvem LIVE, která trvá také 10 týdnů, pro sebe objevíte, jak mistr svého života žije život, který miluje, aby mohl být sám sebou za každé situace bez ohledu na okolnosti. V průběhu této části programu začnete objevovat, jak běžné věci, které každý den děláte ovlivňují váš způsob bytí a způsob jednání. Do třetí úrovně nelze vstoupit bez absolvování druhé úrovně.

 

Deklarace je řečový akt, který v daném okamžiku vyslovení vytváří budoucnost.
Požadavky děláte tehdy, když vyhodnotíte, že se budoucnost nevyvíjí tak, jak si představujete.
Slib je závazek k provedení určité akce, která se odehraje mezi dvěma či více lidmi.
Problémy jsou založeny na posuzování toho, co je špatné nebo špatně.
Zrcadlení aktivity jiných lidí se v nás děje simultánně, bezděky a bez jakéhokoli uvažování.
Jeden z nejmocnějších způsobů fungování v oblasti jazyku je skrze určitý druh naslouchání. 
Žít život, který milujete znamená neustále odpouštět.
Být činný v tom, na čem mi záleží...
Nelze se stát mistrem v žádné oblasti jen s dostatkem práce a úsilí.
Výjimeční lidé si vytvářejí vytvořenou budoucnost...

Objednejte si vstupní konzultaci:

                   https://evolucevztahu.cz/konzultace

Nejste si jistí tím, zda tento program je pro vás a jestli investovat čas a peníze to transformace svého života? Pošlete mi na sebe kontakt a dohodneme se na konzultaci. 

Odesláním formuláře souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami.

Co o programu říkají absolventi?

Svou budoucnost začali vnímat jako kontext života, který milují v přítomnosti

Moc ti Evi děkuji za můj posun k harmonii (láska, svoboda, vztahy) a k sobě samé. Vnímám velký osobností rozvoj v oblasti sebeúcty, spolupráce, vztahů a vědomí sama sebe. Plně se vyjadřuji a projevuji ve své jedinečnosti, autentičnosti a v integritě. Zlepšuji můj jazyk a spolu s akcí si plním své vize. Jsi úžasná žena, velký podporovatel a přála bych každému, aby tě mohl poznat a díky tobě také poznat sám sebe a ve svých nejlepších kvalitách se rozvíjet dál.
Míša LánováGreen Ways
Cítim sa ako iný človek. Cítim sa úplne v oblakoch, akoby mi to dalo ďalší rozmer...ale dôverujem si, že viem zostúpiť dole. Cítim, že sa veľa vecí odblokovalo, čo ma ťažilo. Uvedomila som si, že to, za čo som sa považovala, že som ja v každej situácii, som vlastne nebola ja. Celé som to nesprávne chápala. Pochopila som, že ja som to, čo chcem byť, lebo to je moje ozajstné vnútro a vyjadrenie, len sa ho potrebujem naučiť plne vyjadrovať a pracovať so svojimi myšlienkami, náladami a emóciami, ktoré vychádzajú so starých automatických nefunkčných programov. Program je fakt úžasný. Teším sa, že som ťa spoznala a že sa môžem od teba učiť. ĎAKUJEM
Nela Sullenswww.nelasullens.com
Absolvoval jsem spoustu kurzů osobnostního rozvoje, ale žádný nedokázal změnit to, za koho jsem se považoval. Tento kurz mi pomohl pro sebe objevit novou konverzační doménu, přes kterou jsem začal vidět svět jako člověk, který dosahuje nepředstavitelné produktivity za každé situace bez ohledu na okolnosti.

Kurz bych doporučil všem, kdo mají pocit, že došli na určitou úroveň, ze které se nedokáži posunout dál a chtějí se stát vlastníky svého života a žít život, který milují. Děkuji Evčo, že jsi a co děláš pro transformaci lidí!
Ing. Miroslav Sázovskýwww.sazovsky.com
Koučování, kouč – slova skloňována ve všech médiích. Je to přece moderní mít „kouče“. Měl jej Jágr, má jej i královna Alžběta. Proč bych jej měla mít i já?! Normální ženská pracující ve zdravotnictví.

Právě proto, abych svou tzv. normálnost pozvedla na jinou úroveň. Shoda náhod mne přivedla k Evě Andriessen. V tu dobu jsem obtížně komunikovala s rodinou, v práci to celkem šlo, ale nesnášela jsem svou osobu a nejraději bych vůbec nebyla. S Evou Andriessen jsem dostala příležitost promluvit si, bez hodnocení, o veškerých životních událostech, které mne potkaly a emocích s tím spojené.

Poznala jsem, že mne ovlivňují události, které se staly nejenom dnes, ale i před dvaceti lety a já na ně už zapomněla. Ale v mé hlavě tyto nezpracované události byly a neustále se hlásily o slovo. Koučováním Evy Andriessen jsem získala vnitřní vyrovnanost, klid, upravila se mi chuť k jídlu, nepřejídám se, přestaly mi otékat nohy, uvědomila jsem si sama sebe, srovnala si hodnoty a celkově se cítím mnohem lépe.

Evu Andriessen Vám mohu vřele doporučit, protože je nejen „koučem“, ale také člověkem, který Vám pomůže zpracovat Vaše emocionální zážitky a to i přes Vaše přesvědčení, že se Vás žádní emocionální „kostlivci“ netýkají. Já jsem také byla přesvědčena, že se mne to netýká.
Eva HorňákováPodnikatelka
Dennodenne si spomínam na Vás a snažím sa vracať ku sebe samej v rôznych situáciách. Mám stále na mysli Vaše slová, že sa budem mať tak ako si to sama ustanovím, poviem a zariadim. Lepšie sa mi s tým žije, to je výsledok. Mám teraz trošku iný pohľad na seba, necítim sa taká utiahnutá. Dakujem Vám za otváranie cesty. Budem sa vracať k Vašim myšlienkam a aplikovať ich v každodennom živote.
Ľubica TInspektor práce
Na konci roku roku 2019 jsem absolvovala s Evou její kurz Mistrovství života – Discovery (10 týdnů). V té době jsem se rozhodovala, co budu dělat se svým životem. Pracovala jsem jako lékařka a tato cesta se mi zdála jasná, nicméně jsem se cítila nenaplněná a hluboce jsem chtěla prozkoumat způsoby, jak dosáhnout svého potenciálu. Spolupráce s Evou byla neuvěřitelně obohacující, umí výborně naslouchat a hluboce mě inspirovala. Má tolik vhledů a řadu nástrojů, které mi pomohly posunout bloky související s mou identitou, které mi léta překážely. Je mi jasné, že právě moje účast v jejím programu mě přivedla na cestu k vytvoření kariéry mých snů. Jsem Evě moc vděčná a doporučila bych ji každému, kdo má zájem stát se lepší verzí sebe sama.
Mona
Spolupráce s Evou byla úžasná. Měla jsem více než 10 let bolesti zad, zjistili jsme s Evou, že jde o nahromaděný vztek. Pracovali jsme na uvolnění mého hněvu, který pramenil z dětství a moje bolest zmizela. Užívám si život bez bolesti. Zlepšila jsem si také své komunikační dovednosti a míru stresu. Ve svém vztahu jsem více otevřená a mnohem lépe komunikuji své potřeby. Což je obrovská úleva, jak pro mě, tak mého partnera. Eva mi také pomohla vyrůst v práci. Cítím se v mé manažerské pozici mnohem lépe a vylepšila jsem si komunikaci i se šéfem. Děkuji moc.
Kris
Na podzim roku 2018 jsem pocítila touhu změnit svůj život od základu. Potkala jsem tehdy ženu, kterou jsem delší dobu neviděla. A málem mi vypadly oči. Nechápala jsem nejdříve odkud ta změna. Sama jsem se cítila pod psa. Živě si pamatuji, že to byla vlastně tichá závist, co mě donutila zjistit si příčinu. Absolvovala Mistrovství života u Evy Andriessen. Zpětně hodnotím svůj krok zapsat se také, i přes nepříznivé podmínky v mém životě jako nejlepší investici, kterou jsem mohla udělat. Pomalá, pravidelná a vytrvalá práce na mně zanechala "trvalé" následky. I teď se vracím k cvičením na náladu. Ve své práci se studenty často myslím na to, jak je důležité, aby rozlišovali mezi tím, za koho se považují, a kým opravdu jsou. A kým opravdu jsou? To si tvoří sami z vize svého já v budoucnosti. Tento propracovaný a trpělivým koučinkem nabitý program dnes doporučuji už jen pro ten fakt, že mě jako jediný dokázal stimulovat psát si zodpovědně deníček. A je bomba si ho po letech znovu přečíst.
Jana Králová